ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 - SATICI VE ALICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1

SATICI’NIN BİLGİLERİ
Unvan: Fusa Spor Ürünleri Tekstil İmalat Gıda Sağ. Med. İth. Ve İhr. A.Ş.
Adres: Ahlatlıbel Mah. 1902 Sokak No:88 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Mersis No: 0-3880-6276-2800011
Telefon: 0 312 326 19 06
E-mail: info@tr.mizuno.com

MADDE 1.2

ALICI
Müşteri olarak tur.mizuno.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler")satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tüketicinin bilgilendirilmesidir.

MADDE 2.1 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini tur.mizuno.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini satış süresince inceleyebilirsiniz.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 3 - TESLİM MASRAFLARI

Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı inisiyatifindedir.

MADDE 4 - ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1.Alıcı seçtiği ürüne ilişkin siparişi onaylandığında, söz konusu ürün veya ürünlerin toplam bedelini ödemek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.Alıcı satın almış olduğu ürün veya ürünlerin bedelini havale yoluyla veya kredi kartıyla ödeme seçeneklerinden biri aracılığıyla ödeyebilirler.
4.3.Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Siparişin faturası Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adresine kesilecektir. Ürünler faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde teslim edilir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması, bu nedenle ürünün zarara uğraması, kaybolması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı doğacak giderler Alıcı’ya aittir.
4.4.Ürünler, Tüketici’nin gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.5.Tüketici, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5 - CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1.Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürün/ürünleri reddederek cayma hakkına sahiptir. Alıcı cayma bildirimini Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak veya e-postasına yoluyla elektronik ortamda yapabilir. Alıcı’nın cayma bildiriminin Satıcı’ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Anlaşmalı olunan Aras Kargo ile gönderilmesi durumunda Satıcı tarafından karşılanır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
5.2.İade edilecek Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
5.3.Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. (Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)
5.4.SATICI’nın iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup, indirim hakları saklıdır. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir.

MADDE 6 - GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün/ürünlere ilişkin olarak; Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup, bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

MADDE 7 - SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürünün Alıcı’ya teslim edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.

MADDE 8 - GENEL HÜKÜMLER

8.1.Tüketici, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
8.2. Tüketici; işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
8.3. Kargo firmasının, Ürünler'i Tüketici'ye geç teslim etmesi, eksik teslim etmemesi, teslm etmemesi ve teslimatla ilgili karşılaşılacak her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
8.4.Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici'yi bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir. Tüketici kabul etmezse 10 (on) günlük süre içinde toplam bedel iade edilir.
8.5.Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Tüketici Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağı, yapmak zorunda kaldığı kargo masrafları alacaklarını talep, dava ve takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları saklıdır.

MADDE 9 - ŞİKAYET ve İTİRAZ

9.1.Alıcı talep ve şikayetlerini 1 numaralı maddede bilgileri yer alan Satıcı’nın iletişim bilgilerine iletebilir.
9.2.Ayrıca Alıcı mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan şikayet başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 10 - DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait tur.mizuno.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 2 ve 5..maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI
Unvan: Fusa Spor Ürünleri Tekstil İmalat Gıda Sağ. Med. İth. Ve İhr. A.Ş.
Adres: Ahlatlıbel Mah. 1902 Sokak No:88 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Telefon: 0 312 326 19 06
E-Posta: info@tr.mizuno.com
Banka Hesabı: Halkbank Hoşdere Şubesi
IBAN: TR98 0001 2009 3970 0010 2624 50
 
ALICI(TÜKETİCİ)
Unvan:  
Adres:  
Telefon:  
E-Posta:  
 

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME, TESLİMAT ve İADEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜN / ÜRÜNLER BİRİM FİYAT (TL)
   
   
   
Gönderim - Kargo Ücretleri  
Sipariş Ödeme Toplamı  
 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı

(Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)
Kart Tipi Visa .........
Kart Numarası .........
Ödeme Kredi Kartı .........
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim
Toplam Tutar .........

TESLİMAT BİLGİLERİ
Adı Soyadı, Ünvanı  
Adres:  
Telefon:  
E-Posta:  
FATURA BİLGİLERİ
Adı Soyadı, Ünvanı  
Adres:  
Telefon:  
E-Posta:  

Ödeme Şekli

2.1.1. Kredi Kartı ile Ödeme: Alıcı’nın Kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Banka kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda tur.mizuno.com adresinde kampanyalar hakkında bilgi verilecektir. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması Banka inisiyatifindedir.

2.1.2. Havale ile Ödeme: Alıcı Havale ile ödemede bulunmak isterse, Satıcı’nın HALKBANK, Pursaklar Şube 1570 şube kodu 10100143 hesap numarası ve IBAN numarası TR48 0001 2001 5700 0010 1001 43 olan hesabına havale yapacaktır.

2.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. İade Prosedürü

2.3.1. Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Alıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder.

2.3.2. Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: havale ödeme seçeneklerinde iade Alıcı’dan Banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklinde yapılacaktır.

2.4. Teslimat Şekli ve Adresi
Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması, bu nedenle ürünün zarara uğraması, kaybolması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı doğacak giderler Alıcı’ya aittir. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı’nın inisiyatifindedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Siparişin faturası Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adresine kesilecektir. Ürünler faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 5(Beş) gün içinde teslim edilir.

MADDE 3 . ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/ürünler kullanılmamalıdır. Fatura ile iade edilmelidir. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünleri 5 (Beş) iş günü içinde teslimat giderleri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ürün/ürünlerin bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

MADDE 4.SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (on dört) gün içinde ürün/ürünlerin bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı ürün/ürünleri 30 (Otuz) gün içinde iade alır. Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürün/ürünlerden olan veya olmayan ürün/ürünlerden hasarlı olan ürün/ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 .SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli tur.mizuno.com adlı web sitesinde ürün/ürünlerin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 6. CAYMA HAKKI

Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin tur.mizuno.com adlı web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün/ürünlerin bedeli Satıcı tarafından Alıcı’ya, ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Tutarın Banka’ya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

SATICI’nın iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup, indirim hakları saklıdır. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir.

MADDE 7. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.
Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için banka tarafından belirlenen prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)

MADDE 8 - KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

SATICI, tur.mizuno.com sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, tur.mizuno.com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. tur.mizuno.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.
ALICI tarafından İnternet Sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

MADDE 9. ŞİKAYET, İTİRAZ VE DİĞER HÜKÜMLER

Alıcı işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek şikayet ve itiraz başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
Alıcı, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İnternet Sitesi'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme formunda yazılı bütün hususlar konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
tur.mizuno.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, tur.mizuno.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı 'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden tur.mizuno.com sorumlu değildir.

15.Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.